Contacte connosco

Termos e condicións

TERMOS E CONDICIÓNS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsábel: A Chave.
Finalidade: O atendemento da/s súa/s mensaxe/s e a comunicación directamente derivada desta/s mensaxe/s.
Lexitimación: O seu consentimento.
Destinatario: A Chave. Os datos do formulario contacte connosco non serán transferidos a terceiros, se non é por estrita obrigación legal.
Dereitos: Pode acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como lle é explicado na información adicional, escribindo ao correo-e proxecto@achave.gal
Información adicional: Pode consultar información adicional sobre a protección de datos persoais no noso sitio web (condicións de uso).